Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ ТА МЕТОДИКИ ЇХ ВИКЛАДАННЯ

ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ ДОКТОРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

 

22 жовтня на спільному засіданні кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання та кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності відбувся попередній захист докторської дисертації кандидата фізико-математичних наук, професора Дудика Михайла Володимировича.

 

 

Тема дисертаційної роботи: «Комплексні моделі міжфазних тріщин у кусково-однорідних тілах» (спеціальність 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла).

 

Науковий консультант: доктор фізико-математичних наук, професор Кіпніс Леонід Абрамович.

 

 

На засіданні кафедри були присутні: д. тех. наук, професор Азізов Т.Н., канд. іст. наук, проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва Сокирська В.В., канд. фіз.-мат. наук, доцент Краснобокий Ю.М., канд. фіз.-мат. наук, ст. викладач Поліщук Т.В., канд. пед. наук, доцент Декарчук М.В., канд. пед. наук, доцент Ткаченко І.А., канд. пед. наук, професор Терещук С.І., канд. пед. наук, доцент Стецик С.П., канд. пед. наук, доцент Гнатюк О.В., канд. пед. наук, доцент Хитрук В.І., ст. викладач Діхтяренко Ю.В., ст. викладач Колмакова В.О., канд. тех. наук, доцент Мельник О.В., канд. тех. наук, доцент Мельник О.С., аспірант Феньків В.М.

 

 

Дисертантом гідно представлено результати проведених досліджень, доведено актуальність обраної тематики, її наукову новизну та практичну значущість.

 

Члени кафедр та запрошені науковці відмітили високий науковий рівень виконаного дисертаційного дослідження та побажали докторанту подальших успіхів у процедурі підготовки та прилюдного захисту докторської дисертації у спеціалізованій вченій раді.

 

 

 

 

Швидкі посилання

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Ми в соціальних мережах.
Ви тут: Головна Новини та події ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ ДОКТОРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ