Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ ТА МЕТОДИКИ ЇХ ВИКЛАДАННЯ

Навчальні дисципліни

 Викладачі кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання забезпечують викладання таких дисциплін:

1.  Загальна фізика:

  • Механіка
  • Молекулярна фізика
  • Електрика і магнетизм
  • Оптика 
  • Атомна і ядерна фізика

2.  Теоретична фізика:

  • Класична механіка і основи механіки суцільних середовищ
  • Квантова механіка
  • Термодинаміка і статистична фізики
  • Електродинаміка

3.  Математичні методи фізики

4.  Методика навчання фізики

5.  Теоретичні основи ШКФ

6.  Теоретичні і практичні основи шкільного курсу фізики

7.  Методи організації позаурочної роботи з фізики

8.  Астрофізика

9.  Астрономія  

10. Основи сучасної електроніки 

11. Практикум з розв’язування нестандартних фізичних задач

12. Методика навчання фізики у старшій школі

13. Методика навчання фізики у у профільній школі

14. Сучасні методи теорії пружності 

15. Історія фізики  

16. Методика навчання астрономії

17. Фізика конденсованого стану речовини

18. Фізика конденсованих систем

19. Електронні ресурси навчання фізики і астрономії

20. Теоретична астрофізика

21. Методика навчання фізики у вищій школі

22. Методика навчання фізики у старшій і вищій школі

23. Тенденції розвитку шкільного курсу фізики

24. Проблеми прикладної фізики

25. Вступ до нанофізики

26. Загална фізика

27. Фізика 

28. Фізичний практикум

29. Загальна фізика і фізичний практикум

30. Історія та методологія фізики

31. Астрономія та методика навчання астрономії

32. Методи планування та опрацювання методико-фізичних досліджень

33. Практикум з розв’язування  фізичних задач у вищій школі

34. Сучасна наукова картина світу

35. Концепція сучасного природознавства

36. Технології і методи навчання фізики на непрофільних спеціальностях у вищих навчальних закладах

37. Методи сучасної математичної фізики

Швидкі посилання

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Ми в соціальних мережах.
Ви тут: Головна Навчання Навчальні дисципліни